Bảng giá đất thổ cư huyện củ chi dùng để tính thuế 2015 đến 2019

Ngày tạo: 15/03/2019

Bảng giá đất thổ cư huyện củ chi dùng để tính thuế 2015 đến 2019

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CỦ CHI. (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
BẢNG 6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CỦ CHI
Bảng giá này được tổng hợp từ bảng giá đính kèm tại Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND 
NỘI DUNG: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019
        Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
            
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG  GIÁ 
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5 6
1 AN NHƠN TÂY AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           310
2 BÀ THIÊN NHUẬN ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           320
3 BÀU LÁCH NHUẬN ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           290
4 BÀU TRĂM TRUNG AN TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           460
5 BÀU TRE TÂN AN HỘI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           730
6 BẾN CỎ PHÚ HÒA ĐÔNG TỈNH LỘ 15 SÔNG SÀI GÒN           290
7 BẾN ĐÌNH AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           290
8 BẾN SÚC AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           290
9 BÌNH MỸ BÌNH MỸ TỈNH LỘ 9 VÕ VĂN BÍCH           920
10 BỐN PHÚ (TRUNG AN) - HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HÒA ĐÔNG) TRUNG AN
PHÚ HÒA ĐÔNG)
TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           320
11 BÙI THỊ ĐIỆT NHUẬN ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           320
12 BÙI THỊ HE THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
13 CÁ LĂNG PHÚ HÒA ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           290
14 CAN TRƯỜNG THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,060
15 CÂY BÀI PHƯỚC VĨNH AN TỈNH LỘ 8 CẦU PHƯỚC VĨNH AN           500
PHƯỚC VĨNH AN CẦU PHƯỚC VĨNH AN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           330
16 CÂY GỎ AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           290
17 CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH THÁI MỸ _ PHƯỚC HiỆP QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 7           330
18 ĐÀO VĂN THỬ  THỊ TRẤN _TÂN AN HỘI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           630
19 ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,060
20 ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP) THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
21 ĐỖ ĐĂNG TUYỂN AN NHƠN TÂY  _ PHÚ MỸ HƯNG TỈNH LỘ 7 NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG)           330
22 ĐỖ ĐÌNH NHÂN THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
23 ĐỖ NGỌC DU THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
24 ĐỖ QUANG CƠ THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
25 NGUYỄN THỊ TiỆP ( SỐ CŨ ĐS 11 ) THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        2,110
26 NGUYỄN THỊ SẢNG( SỐ CŨ ĐS 39)
 
THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190
29 ĐƯỜNG 35,  41 THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,193
27 ĐƯỜNG 41 THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           830
28 ĐƯỜNG 42 THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           830
29 BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) HÒA PHÚ TRƯỚC UBND XÃ HOÀ PHÚ TỈNH LỘ 15           990
30 HUỲNH THỊ ĐÁT

( ĐƯỜNG CỦ LÀ RANH KHU CÔNG NGHIỆP )
TRUNG AN TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG TRUNG AN           530
31 GIÁP HẢI THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
32 GIÁP HẢI (NỐI DÀI) TRUNG LẬP HẠ CẦU KÊNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI TỈNH LỘ 2        1,320
33 HÀ VĂN LAO THỊ TRẤN CỦ CHI_TÂN AN HỘI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           500
34 HỒ VĂN TẮNG TÂN PHÚ TRUNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 15           920
35 HOÀNG BÁ HUÂN THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
36 HƯƠNG LỘ 10 ( QL N2 _ ĐƯỜNG TỈNH 6 ) THÁI MỸ  TỈNH LỘ 7 KÊNH T38           460
37 HUỲNH MINH MƯƠNG TÂN THẠNH ĐÔNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8           990
38 HUỲNH THỊ BẲNG PHÚ HÒA ĐÔNG TỈNH LỘ 15 CẦU ÔNG CHƯƠNG           790
39 HUỲNH VĂN CỌ THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           590
40 LÁNG THE TÂN THẠNH TÂY TỈNH LỘ 8 QUỐC LỘ 22           590
41 LÊ MINH NHỰT TÂN AN HÔI _ TÂN THÔNG HỘI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           660
42 LÊ THỊ SIÊNG TÂN THÔNG HỘI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           500
43 LÊ THỌ XUÂN THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           990
44 LÊ VĨNH HUY THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
45 LIÊN ẤP HỘI THẠNH - ẤP CHỢ - ẤP AN BÌNH TÂN THẠNH ĐÔNG TỈNH LỘ 8 ẤP AN BÌNH           590
46 NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) TÂN PHÚ TRUNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8           920
47 LIÊN XÃ PHƯỚC VĨNH AN-PHẠM VĂN CỘI PHƯỚC VĨNH AN_ PHÚ HÒA ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           590
48 LIÊN XÃ TRUNG LẬP - SA NHỎ TRUNG AN TỈNH LỘ 7 TỈNH LỘ 6           330
49 LIÊU BÌNH HƯƠNG TÂN THÔNG HỘI QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8        1,320
50 LƯU KHẢI HỒNG THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,120
51 NGÔ TRI HÒA THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
52 NGUYỄN ĐẠI NĂNG THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
53 NGUYỄN ĐÌNH HUÂN THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,120
54 NGUYỄN GIAO THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,420
55 NGUYỄN KIM CƯƠNG TÂN THẠNH DÔNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8           660
56 NGUYỄN THỊ NÊ PHÚ HÒA ĐÔNG NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG TỈNH LỘ 15           530
57 NGUYỄN THỊ RÀNH TRUNG LẬP HẠ QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2           920
NHUẬN ĐỨC TỈNH LỘ 2 UBND XÃ NHUẬN ĐỨC           530
PHÚ MỸ HƯNG _ AN NHƠN TÂY UBND XÃ NHUẬN ĐỨC TỈNH LỘ 15           390
58 NGUYỄN PHONG SẮC THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           990
59 NGUYỄN PHÚC TRÚ THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190
60 NGUYỄN THỊ LẮM THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
61 NGUYỄN THỊ RƯ THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190
62 NGUYỄN THỊ TRIỆU THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,650
63 NGUYỄN VĂN KHẠ THỊ TRẤN CỦ CHI BƯU ĐIỆN CỦ CHI TỈNH LỘ 2        1,320
64 NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) TÂN AN HỘI_ PHÚ HÒA ĐÔNG TỈNH LỘ 2 TỈNH LỘ 15           590
65 NGUYỄN VĂN NI THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,650
66 NGUYỄN VĂN NÌ THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
67 NGUYỄN VĂN ON THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
68 NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỶ) THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
69 NGUYỄN VĂN XƠ THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190
70 NGUYỄN VIẾT XUÂN THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190
71 NHỮ TIẾN HIỀN THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,120
72 NHUẬN ĐỨC NHUẬN ĐỨC UBND XÃ NHUẬN ĐỨC NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG           590
73 NINH TỐN THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
74 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190
75 PHẠM HỮU TÂM THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
76 PHẠM PHÚ TIẾT THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,120
77 PHẠM VĂN CHÈO THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190
78 PHAN THỊ HỔI THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320
79 QUỐC LỘ 22 TÂN PHÚ TRUNG CẦU AN HẠ HỒ VĂN TẮNG        1,320
    TÂN PHÚ TRUNG_
TÂN THÔNG HỘI
HỒ VĂN TẮNG TRẦN TỬ BÌNH        1,650
TÂN THÔNG HỘI _  TT  CỦ CHI TRẦN TỬ BÌNH NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI)        1,980
THỊ TRẤN CỦ CHI NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) NGÃ TƯ CỦ CHI        2,640
    THỊ TRẤN CỦ CHI NGÃ TƯ CỦ CHI CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI        3,300
TÂN AN HÔI CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI NGÃ BA BÀU TRE        1,980
PHƯỚC THẠNH_ TÂN AN HỘI NGÃ BA BÀU TRE TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH           990
PHƯỚC THẠNH TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH)        1,430
PHƯỚC THẠNH QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) SUỐI SÂU           880
80 SÔNG LU TRUNG AN TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN           500
81 SUỐI LỘI TÂN THÔNG HỘI _ PHƯỚC VĨNH AN QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           500
82 TAM TÂN TÂN AN HỘI_ TÂN THÔNG HỘI _ PHƯỚC HiỆP _ PHƯỚC THẠNH _ THÁI MỸ TRỌN ĐƯỜNG             330
83 TỈNH LỘ 15 PHÚ MỸ HƯNG _ AN NHƠN TÂY CẦU BẾN SÚC ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ           450
PHÚ HÒA ĐÔNG ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ CÔNG TY CARIMAR           880
TÂN THẠNH TÂY CÔNG TY CARIMAR XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI        1,350
TÂN THẠNH ĐÔNG XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI)           770
TÂN THẠNH ĐÔNG CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (CHỢ SÁNG) (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN)        1,350
TÂN THẠNH ĐÔNG CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN)           900
84 TỈNH LỘ 2 TÂN PHÚ TRUNG QUỐC LỘ 22 SUỐI LỘI        1,050
PHƯỚC VỈNH AN SUỐI LỘI TỈNH LỘ 8           900
TÂN AN HỘI TỈNH LỘ 8 NGUYỄN VĂN KHẠ           450
TRUNG LẬP HẠ ĐIỂM GIAO CỦA NGUYỄN VĂN KHẠ VÀ NGUYỄN VĂN KHẠ NỐI DÀI NGÃ TƯ SỞ           450
TRUNG LẬP THƯỢNG NGÃ TƯ SỞ RANH TỈNH TÂY NINH           360
85 TỈNH LỘ 6   TRỌN ĐƯỜNG             390
86 TỈNH LỘ 7 THÁI MỸ CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ)           390
     PHƯỚC THẠNH CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH           600
 PHƯỚC THẠNH NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH KÊNH ĐÔNG (CHÍNH)           600
TRUNG LẬP HẠ KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ           600
TRUNG LẬP HẠ TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY)           360
AN NHƠN TÂY CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) NGÃ TƯ LÔ 6           300
AN NHƠN TÂY NGÃ TƯ LÔ 6 BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY           300
AN NHƠN TÂY BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN)           450
AN NHƠN TÂY CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) BỀN TÀU (CHỢ CŨ - XÃ AN NHƠN TÂY)           360
87 TỈNH LỘ 8 TÂN AN HỘI CẦU THẦY CAI (ẤP TAM TÂN - XÃ TÂN AN HỘI) KÊNH N46           770
    THỊ TRẤN CỦ CHI KÊNH N46 CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN           990
THỊ TRẤN CỦ CHI CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI        3,600
THỊ TRẤN CỦ CHI TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI NGÃ BA TỈNH LỘ 2        3,000
 PHƯỚC VĨNH AN NGÃ BA TỈNH LỘ 2 NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN)        1,800
 PHƯỚC VĨNH AN NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI)           900
    TÂN THẠNH TÂY CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ        1,800
TRUNG AN TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN)        1,200
TRUNG AN NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI)           990
HÒA PHÚ CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ)        1,210
HÒA PHÚ CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG)        1,350
HÒA PHÚ NGÃ BA BÌNH MỸ BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG)        1,200
88 HÀ DUY PHIÊN BÌNH MỸ TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN)           900
89 TRẦN THỊ NGẦN THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190
90 TRẦN TỬ BÌNH TÂN THÔNG HỘI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,650
91 TRẦN VĂN CHẨM TÂN THÔNG HỘI _ PHƯỚC VĨNH AN TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           990
92 TRUNG AN TRUNG AN TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH KÈ           500
CẦU RẠCH KÈ GIÁP SÔNG SÀI GÒN           460
93 TRƯƠNG THỊ KIỆN THÁI MỸ TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           330
94 VÕ THỊ HỒNG TRUNG AN TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           830
95 VÕ VĂN BÍCH BÌNH MỸ TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           990
96 VÕ VĂN ĐIỀU PHƯỚC THẠNH TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           560
97 VŨ DUY CHÍ THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           990
98 VŨ TỤ THỊ TRẤN CỦ CHI TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,120
99 ĐOÀN MINH TRIẾT THÁI MỸ TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           330
100 PHÚ THUẬN PHÚ MỸ HƯNG  TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG           420
101 NGUYỄN THỊ NÀ

(ĐƯỜNG SỐ 794)
AN PHÚ TỈNH LỘ 15 CÂY GÕ           290
102 ĐƯỜNG SỐ 806 AN PHÚ CÂY GÕ ĐƯỜNG 805           260
103 ĐƯỜNG BA SA PHƯỚC HiỆP QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2           330
104 NGUYỄN THỊ NỊ
(ĐƯỜNG SỐ 607)
PHƯỚC HiỆP QUỐC LỘ 22 KÊNH CHÍNH ĐÔNG           260
105 NGUYỄN THỊ NHIA
(ĐƯỜNG SỐ 608)
PHƯỚC HiỆP QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           260
106 NGUYỄN THỊ TIẾP
(ĐƯỜNG SỐ 609)
PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ RÀNH HẾT TUYẾN           290
107 NGUYỄN THỊ THẠO
(ĐƯỜNG SỐ 610)
PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG BA SA HẾT TUYẾN           260
108 CAO THỊ BÈO
ĐƯỜNG SỐ 613
PHƯỚC HiỆP QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           230
109 ĐƯỜNG SỐ 615 PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG SỐ 617 HẾT TUYẾN           260
110 ĐƯỜNG SỐ 616 PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG SỐ 614 HẾT TUYẾN           260
111 ĐƯỜNG SỐ 618 PHƯỚC HiỆP QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 628           290
112 ĐƯỜNG SỐ 619 PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG CÂY TRÔM - MỸ KHÁNH HẾT TUYẾN           230
113 ĐƯỜNG SỐ 620 PHƯỚC HiỆP QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           330
114 ĐƯỜNG SỐ 623 PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG TRUNG VIẾT ĐƯỜNG SỐ 624           260
115 ĐƯỜNG SỐ 624 PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG SỐ 623 XÃ TRUNG LẬP HẠ           260
116 CAO THỊ BÈO ( ĐƯỜNG SỐ 625) PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG SỐ 626 XÃ TÂN AN HỘI           260
117 ĐƯỜNG SỐ 626 PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG CÂY TRÔM - MỸ KHÁNH HẾT TUYẾN           260
118 (PHẠM THỊ THUNG) ĐƯỜNG SỐ 627 PHƯỚC HiỆP QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           330
119 ĐƯỜNG SỐ 628 PHƯỚC HiỆP ĐƯỜNG SỐ 625 HẾT TUYẾN           230
120 ĐƯỜNG TRUNG VIẾT TRUNG LẬP HẠ QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 609           260
121 NGUYỄN THỊ NGỌT

(CÂY TRẮC)
PHÚ HỎA  ĐÔNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 15           330
122 ĐƯỜNG PHÚ MỸ PHÚ HỎA  ĐÔNG TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           390
123 NGUYỄN THỊ ĐÓ

(ĐƯỜNG SỐ 435)
PHÚ HỎA  ĐÔNG TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ           390
124 ĐƯỜNG SỐ 436 PHÚ HỎA  ĐÔNG ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           260
125 NGUYỄN THỊ CHẮC

(ĐƯỜNG SỐ 439)
PHÚ HỎA  ĐÔNG TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG HUỲNH THỊ BẲNG           390
126 LÝ THỊ CHỪNG
ĐƯỜNG SỐ 441
PHÚ HỎA  ĐÔNG TỈNH LỘ 15 CAO SU           260
127 NGUYỄN THỊ CHÂUĐƯỜNG SỐ 443 PHÚ HỎA  ĐÔNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 15           260
128 ĐƯỜNG SỐ 813 PHÚ HỎA  ĐÔNG Đ. TỈNH LỘ 15 KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN)           230
129 ĐƯỜNG SỐ 815 PHÚ HỎA  ĐÔNG Đ. TỈNH LỘ 15 KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN)           230
130 ĐƯỜNG SỐ 827 PHÚ HỎA  ĐÔNG Đ. TỈNH LỘ 15 Đ. TRUNG LẬP           330
131 Đ.CÁNH ĐỒNG DƯỢC PHÚ HỎA  ĐÔNG Đ. TỈNH LỘ 15 HẾT TUYẾN           260
132 ĐƯỜNG BÀU GIÃ TÂN PHÚ TRUNG TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390
133 ĐƯỜNG SỐ 01 TÂN THẠNH TÂY ĐƯỜNG SỐ 28 ĐƯỜNG SỐ 414           390
134 ĐƯỜNG SỐ 28  TÂN THÔNG HỘI TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI           390
135 ĐƯỜNG SỐ 405 PHƯỚC VỈNH AN ĐƯỜNG SỐ 406 ĐƯỜNG BÀU GIÃ           390
136 ĐƯỜNG SỐ 406 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 2 HẾT TUYẾN           390
137 ĐƯỜNG SỐ 407 PHƯỚC VỈNH AN ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390
138 ĐƯỜNG SỐ 409 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG SUỐI LỘI           390
139 ĐƯỜNG SỐ 410 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM           390
140 ĐƯỜNG SỐ 414 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI           390
141 ĐƯỜNG SỐ 416 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 417           390
142 ĐƯỜNG SỐ 417 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI           390
143 ĐƯỜNG SỐ 418 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 8 KÊNH N31A-17           390
144 ĐƯỜNG SỐ 419 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 8 RANH ĐỒNG DÙ           390
145 ĐƯỜNG SỐ 420 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 8 KÊNH T31A-17           390
146 ĐƯỜNG SỐ 422 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI           390
147 ĐƯỜNG SỐ 426 PHƯỚC VỈNH AN TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390
148 ĐƯỜNG SỐ 429 PHƯỚC VỈNH AN ĐƯỜNG SUỐI LỘI ĐƯỜNG SỐ 430           390
149 ĐƯỜNG SỐ 430 TÂN PHÚ TRUNG ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG HẾT TUYẾN           390
150 ĐƯỜNG SỐ 455 TRUNG AN TỈNH LỘ 8 (TÂN TRUNG) HẾT TUYẾN           590
151 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI THỊ TRẤN CỦ CHI QUỐC LỘ 22 RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC           900
152 ĐƯỜNG SỐ 355 TÂN AN HỘI QUỐC LỘ 22 KÊNH N46           400
153 ĐƯỜNG SỐ 356 TÂN AN HỘI QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT           400
154 ĐƯỜNG SỐ 364 TÂN AN HỘI TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 363           350
155 ĐƯỜNG SỐ 365 TÂN AN HỘI TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 363           400
156 ĐƯỜNG SỐ 367 TÂN AN HỘI TỈNH LỘ 8 HẾT TUYẾN           400
157 ĐƯỜNG SỐ 369 TÂN AN HỘI KÊNH N46 RANH XÃ PHƯỚC HIỆP           400
158 ĐƯỜNG SỐ 372 TÂN AN HỘI QUỐC LỘ 22 RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC           800
159 ĐƯỜNG SỐ 374 TÂN AN HỘI QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 377           800
160 ĐƯỜNG SỐ 706 PHƯỚC  THẠNH TỈNH LỘ 7 KÊNH N31A           260
161 ĐƯỜNG SỐ 709 PHƯỚC  THẠNH TỈNH LỘ 2 KÊNH N31A           260
162 ĐƯỜNG SỐ 710 PHƯỚC  THẠNH TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG           260
163 ĐƯỜNG SỐ 711 PHƯỚC  THẠNH TỈNH LỘ 2 HẾT TUYẾN           300
164 ĐƯỜNG SỐ 712 PHƯỚC  THẠNH ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIỀU           260
165 ĐƯỜNG SỐ 716 PHƯỚC  THẠNH ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG HẺM 18           340
166 ĐƯỜNG SỐ 720 PHƯỚC  THẠNH ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG SỐ 726           290
167 ĐƯỜNG SỐ 733 PHƯỚC  THẠNH KÊNH N25 HẾT TUYẾN           260
168 ĐẶNG CHIÊM THỊ TRẤN CỦ CHI NGUYỄN VĂN KHẠ GIÁP HẢI           990
169 ĐƯỜNG 12B THỊ TRẤN CỦ CHI ĐỖ ĐÌNH NHÂN  ĐƯỜNG SỐ 12A           660
170 ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 THỊ TRẤN CỦ CHI VŨ DUY CHÍ NGUYỄN VĂN NI           660
171 ĐƯỜNG SỐ 20 THỊ TRẤN CỦ CHI NGUYỄN VĂN NI HUỲNH VĂN CỌ           880
172 ĐƯỜNG SỐ 8A THỊ TRẤN CỦ CHI NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2           660
173 LÊ CẨN THỊ TRẤN CỦ CHI NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2           880